บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
โทร 02-806-5745-8 ต่อ ฝ่ายขายกด 15 และ 49, 097-939-2965, 096-887-5431, 092-832-1042, 086-321-4047
  • en
  • th

ปัจจัยการรับน้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูก


ปัจจัยการรับน้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูก

บทความ เกร็ดความรู้ดีๆกับ เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง

ปัจจัยการรับน้ำหนักของกล่องกระดาษลูกฟูก

 

กล่องกระดาษลูกฟูก มีความแข็งแรงที่สูง ทั้งยังมีความทนทานและสามารถดูดซับน้ำหนักได้ดีอีกด้วย โดยความแข็งแรงของกล่องนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ที่รูปแบบและลักษณะของการผลิต โดยความแข็งแรงของกล่องสามารถวัดได้จาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

 

1. ชนิดของกระดาษและประเภทของลอนลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกจะรับน้ำหนักมากเท่าไรขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษและประเภทของลอนกระดาษซึ่งควรจะแจ้งผู้ผลิตว่าเราจะนำกล่องไปใช้งานประเภทใดและใส่สินค้าประเภทใดและมีน้ำหนักเท่าไร เพื่อที่ทางผู้ผลิตจะคำนวณให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา

 

2. ปัจจัยของขนาดกล่องและมิติของตัวกล่องกระดาษลูกฟูก ตัวกล่องมีความหนามากยิ่งช่วยให้กล่องนั้นแข็งแรง แต่ยิงขนาดของกล่องกระดาษลูกฟูกมีความใหญ่หรือสูงมาก คุณสมบัติในการบีบอัดของตัวกล่องก็จะยิ่งลดน้อยลง นออกเหนือจากนี้ยังมีผลในการจัดเรียงซ้อนของกล่องอีกด้วย

 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า สินค้าที่จะใส่ลงในตัวกล่องกระดาษลูกฟูก โดยหากเป็นพัสดุ สินค้าที่มีรูปทรงแน่นอน ก็สามารถจัดรูปแบบการเรียงตัวได้เป็นระเบียบ และทำให้สามารถรองรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้ด้วยตัวเอง คุณภาพของกล่องที่ใช้จึงไม่จำเป็นต้องมีการบีบอัดที่ดีเพียงมีความแข็งแรงและมีขนาดกล่องที่กระชับเท่านั้น ส่วนสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้เพียงบางส่วน เช่น กระดาษชำระ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จำเป็นจะต้องเพิ่มคุณภาพในการบีบอัดให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้สินค้า พัสดุด้านในไม่เกิดความเสียหาย

 

นอกเหนือจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการผลิตอีกหลายด้านที่จะทำให้ตัวกล่องกระดาษลูกฟูกแข็งขึ้น ดังนี้

 

• วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็ฯกล่องกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน เป็นกระดาษชั้นดี

• เทคโนโลยี และขั้นตอนการผลิตถูกต้องได้มาตรฐาน

• ตัวกล่องได้รับมาตรฐาน มอก. ที่จะช่วยบ่งบอกว่าสินค้าชิ้นนี้สามารถใช้ได้จริง คุ้มค่า กับเงินที่ต้องจ่าย

 

สนใจกล่องลูกฟูก ติดต่อได้ที่ Line ID : @worldpermier218_w