บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
โทร 02-806-5745-8 ต่อ ฝ่ายขายกด 15 และ 49, 097-939-2965, 096-887-5431, 092-832-1042, 086-321-4047
  • en
  • th

ทำไมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนจึงสำคัญ?


ทำไมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนจึงสำคัญ?

เกร็ดความรู้ดีดีกับเวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง

ทำไมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนจึงสำคัญ?

 

บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging)เป็นแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นของโลก มีความหมายว่าบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่จำหน่ายสินค้าเป็นต้น

จะเห็นได้ว่า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกหรือต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ไว้ด้วยเสมอ อันได้แก่ ความปลอดภัยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บตามที่กำหนดความสะดวกในการใช้งาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชน

เหตุผลที่แบรนด์เลือกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์รักษ์โลก โดยร้านค้า B2B มองหาทางเลือกบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ซึ่งหมายถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่หมุนเวียน ความพยายามเหล่าล้วนมีเป้าหมายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

สนใจ กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อความยั่งยืน สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line ID : @worldpremier218_wp

ติดตามเกร็ดความรู้ดีดีได้ที่ www.กล่องลูกฟูก.com