บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
โทร 02-806-5745-8 ต่อ ฝ่ายขายกด 15 และ 49, 097-939-2965, 096-887-5431, 092-832-1042, 086-321-4047
  • en
  • th

ทำความรู้จัก ECO Product


ทำความรู้จัก ECO Product

เกร็ดความรู้ ดีดี กับ เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง

ทำความรู้จัก ECO Product

 

สินค้ารักษ์โลก ... เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ECO Product คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ก่อขยะหรือมลพิษให้กับโลก ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการ 4R ได้แก่

 

Reduce : ลดการใช้

Reuse : การนำมาใช้ซ้ำ

Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่

Repair : การซ่อมบำรุง

 

ซึ่งข้อดีของ ECO Product นั่น ย่อมสร้างคุณค่าให้กับโลกได้อย่างมหาศาล ในด้านของการลดก่อขยะ และการทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

 

สนใจ บรรจุภัณฑ์ ECO Product สอบถามรายละเอียดที่

Line ID : @worldpremier218_wp

ติดตามเกร็ดความรู้ดีดีได้ที่ www.กล่องลูกฟูก.com