บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
โทร 02-806-5745-8 ต่อ ฝ่ายขายกด 15 และ 49, 097-939-2965, 096-887-5431, 092-832-1042, 086-321-4047
  • en
  • th

ตัวอย่างกระดาษ


ตัวอย่างกระดาษ

กระดาษลอน B

กระดาษลอน 3C

กระดาษลอน 5BC

กระดาษลอน E

ลอนกระดาษ 7 ชั้น

 

ตัวอย่างเกรดกระดาษ CA

ตัวอย่างเกรดกระดาษ KA

ตัวอย่างเกรดกระดาษ KB

ตัวอย่างเกรดกระดาษ KI

ตัวอย่างเกรดกระดาษ KL

ตัวอย่างเกรดกระดาษ KW

 

ตัวอย่างเกรดกระดาษ M

ตัวอย่างกระดาษขาว

ตัวอย่างกระดาษ WLK